Email Record: Neithe ársa i bportachaibh nó i bhfeirmeachaibh Éireann :