Email Record: Abhrain spioradalta le h-aghaidh usaide na h-eagluise Chriosdaighe, ann Eirin :